Work-Life Balance. Moda czy konieczność?

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego niezbędne jest zachowanie równowagi mineralno-witaminowej. Niedobór lub nadmiar jakiejś substancji może powodować negatywne konsekwencje. Idealnym stanem jest osiągnięcie złotego środka. 

Reguła ta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do biochemicznych aspektów zachodzących w ciele człowieka, ale do jego całej egzystencji.

Prawidłowość tę dostrzegają także coachowie oraz doradcy zawodowi i personalni, podkreślając istotę zachowania harmonii na linii życie osobiste – życie zawodowe. Zachwiania w tym obszarze mogą nieść równie dotkliwe implikacje.

Wypalenie zawodowe, pracoholizm, samotność, nadmierne obciążenie organizmu, spadek produktywności, chroniczny stres to tylko niektóre z możliwych następstw.

Czym jest Work-Life Balance?

W odpowiedzi na te problemy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku powstała idea Work–life Balance. Jest to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest właśnie odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Według niej wszystkie działania powinny być zgodne z naszymi fundamentalnymi wartościami i wizją życia, co prowadzi do osiągnięcia satysfakcji oraz poczucia spełnienia.

Nie chodzi tu, jakby się mogło mylnie wydawać, o ścisłe rozdzielenie tych dwóch sfer funkcjonowania człowieka, lecz o ich wzajemne uzupełnianie się, tak aby praca, rodzina i pasje tworzyły jedną harmonijną całość.

Od czego zależy Work-Life Balance?

Na utrzymanie Work–life Balance ma wpływ szereg czynników. Można je pogrupować w dwie kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Do pierwszej z nich zaliczamy przede wszystkim:

  • sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza poziom bezrobocia,
  • system organizacyjny przedsiębiorstwa, w którym pracujemy – w szczególności możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy,
  • świadomość pracodawców w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi
  • koszt i dostępność usług opiekuńczych, np. żłobków i przedszkoli.

Jak utrzymać Work-Life Balance?

W drugiej grupie znajdują się postawy charakterystyczne dla Work-Life Balance, które możesz wprowadzić samodzielnie:

  • asertywność – nie pozwalaj obarczać się nadmierną ilością obowiązków i nie zabieraj pracy do domu, jeśli nie jest to konieczne,
  • sumienność – wykonuj swoją pracę rzetelnie i nie załatwiaj spraw prywatnych w godzinach pracy,
  • elastyczność – kiedy sytuacja wymaga, abyś został w domu, wykorzystuj dostępne narzędzia i pracuj zdalnie,
  • kreatywność – nie trzymaj się sztywno utartych schematów, poszukuj nowych rozwiązań, być może znajdziesz bardziej efektywne,
  • podążanie za swoją pasją – idealną sytuacją jest połączenie hobby z pracą zawodową.

 

Corson.pl – Doradztwo w Karierze


Bądź pierwszy, który skomentuje “Work-Life Balance. Moda czy konieczność?”