Opis doświadczenia zawodowego w profesjonalnym CV

Nie ulega wątpliwości, że nieodzownym elementem każdego prawidłowo skonstruowanego CV jest dział, w którym prezentuje się swoje doświadczenie zawodowe.

Magdalena Ściepko z Corson.pl podpowiada, iż warto poświęcić szczególną uwagę na jego opracowanie, gdyż właśnie ten element CV najbardziej przyciąga uwagę przyszłego pracodawcy i jest najwnikliwiej analizowany przez rekruterów.

Jak poprawnie i w interesujący sposób przedstawić przebieg doświadczenia zawodowego?

Po pierwsze istotne jest, abyś przedstawiając historię swojego zatrudnienia, uwzględnił bezwzględnie następujące elementy:

  • okresy zatrudnienia w poszczególnych firmach,
  • nazwę firmy,
  • zajmowane stanowisko,
  • zakres wykonywanych obowiązków.

Informacje należy podawać w odwróconej kolejności chronologicznej – czyli od ostatnio zajmowanego stanowiska do najstarszego. Z kolei daty powinny być podawane w formacie miesiąc – rok.

Te zabiegi pozwolą nam zachować ład i przejrzystość naszego CV, a pracodawca szybko odnajdzie interesujące go elementy.

Wskazane jest również jak najdokładniejsze opisanie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Nie dopuśćmy do sytuacji, aby rekruter tylko na podstawie nazwy stanowiska domyślał się, czym się zajmowaliśmy.

Często na tym etapie konstruowania CV trudności napotykają osoby ze zbyt małym doświadczeniem zawodowym lub wręcz przeciwnie, zbyt obszerną historią zawodową. Poniżej znajduje się kilka cennych wskazówek zarówno dla jednych, jak i drugich.

Wskazówki do CV dla absolwentów lub kandydatów z małym doświadczeniem

Kwestia osób z małym doświadczeniem może zostać z sukcesem rozwiązana pod warunkiem odpowiedniego podejścia do sprawy. Nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z wymarzonej posady, lecz starannie przeanalizujmy swoją przeszłość.

Wszystkie odbyte wolontariaty, praktyki i staże zawodowe mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w naszym CV i okazać się cennym źródłem doświadczeń. Dzięki nim przecież zdobywa się nowe umiejętności i wiedzę.

Pamiętaj, że pracą jest również działalność społeczna w różnego rodzaju kołach i stowarzyszeniach. Jeżeli podczas studiów pełniliśmy ważną funkcję, np. starosty, lub zajmowaliśmy się organizacją ważnych wydarzeń, także nie wahajmy się o tym wspomnieć.

Dzięki temu zaistniejemy w oczach pracodawcy jako osoba przedsiębiorcza, ambitna i pracowita.

Należy przypomnieć, że podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych kategorycznie unikamy kłamstw. Nie powiększajmy objętości swojego CV poprzez wypisywanie doświadczeń i umiejętności, których tak naprawdę nie posiadamy, gdyż może to przynieść więcej szkód niż pożytku.

Z całą pewnością rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej szybko zorientuje się, że CV jest niewiarygodne, a kandydata będzie postrzegał jako osobę nieuczciwą.

Zamiast zniekształcać rzeczywistość lepiej zadbaj, aby nasze doświadczenie opisywać pełnymi zdaniami. Zabieg taki nawet wizualnie zwiększy obszar naszego doświadczenia zawodowego.

Z kolei używanie profesjonalnego słownictwa sprawi, że będziesz wydawać się osobami kompetentną, posiadającą wiedzę z danego zakresu. W przypadku kiedy mimo zastosowania się do powyższych zaleceń nasze doświadczenie zawodowe jest rzeczywiście bardzo ubogie, rozwinąć należy pozostałe elementy życiorysu.

Wskazówki do CV dla osób z wieloletnim doświadczeniem

Wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe to niewątpliwie wielki atut w poszukiwaniu zatrudnienia, a kluczem do sukcesu jest jego umiejętne rozmieszczenie i zaprezentowanie w CV. Czytelność i przejrzystość to dwa podstawowe kryteria, którymi kierować się powinien kandydat z długim stażem pracy.

Pamiętaj, że CV nie może przypominać wypracowania. Najlepiej wyprofilować swoje doświadczenie zawodowe pod kątem oferty pracy na którą chcesz aplikować. Pomijaj mało istotne informacje na rzecz tych znaczących z punktu widzenia pracodawcy.

Nie jest koniecznością opisywanie wszystkich wykonywanych przez nas prac, jeśli nie wyłania się z nich jednolity obraz nas jako specjalistów z danego zakresu.

Krótko mówiąc, należy skupić się na konkretach, pisać zwięźle, podzielić niektóre informacje według schematów, uwzględniając jednocześnie oczekiwania pracodawcy.

 

Corson.pl – Doradztwo w Karierze


Bądź pierwszy, który skomentuje “Opis doświadczenia zawodowego w profesjonalnym CV”