Test Thomas TST

Czy wiesz jaki posiadasz potencjał intelektualny i predyspozycje?

Czy Twoje obecne stanowisko jest w pełni dostosowane do Twoich możliwości intelektualnych?

Jak wykazują różne analizy, sukces zawodowy to nie tylko wysokie wynagrodzenie lub prestiż. Jak się okazuje, najważniejsze jest to, aby zajmowane stanowisko przynosiło wiele satysfakcji osobistej i samorealizację. Można to osiągnąć, wtedy kiedy zajmowane stanowisko jest bardzo dobrze dopasowane do predyspozycji danej osoby, jej naturalnego stylu zachowania, jak również wtedy kiedy potencjalne stanowisko pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego.

Kluczem do znalezienia odpowiedniego stanowiska jest poznanie samego siebie, m.in. swoich możliwości intelektualnych i potencjału, co w konsekwencji pozwoli „rozwinąć skrzydła”.

Z pomocą przychodzi tu bateria testów normatywnych Thomas TST. Thomas TST jest stosowany w procesach rekrutacyjnych na całym świecie oraz w budowaniu indywidualnych ścieżek karier.

PRZYKŁADOWY RAPORT – tutaj.

Jesteś pracownikiem działu finansowego, inżynieryjnego czy technicznego? A może chciałbyś dostać pracę na stanowisku związanym z finansami czy konstruowaniem? Aby sprawnie wykonywać obowiązki na stanowiskach, w których wymagana jest wysoka sprawność i szybkość operacji na liczbach (księgowy, analityk finansowy), orientacja przestrzenna (projektant) ważne jest poznanie swojego potencjału intelektualnego.

Korzyści z wykonania Thomas TST

 • Uzyskasz obiektywne informacje na temat Twojego potencjału intelektualnego (test bada obszary: Porównanie elementów, Rozumowanie, Posługiwanie się liczbami, Orientacja przestrzenna, Pamięć operacyjna)
 • Dowiesz się co jest Twoją mocną, a co słabą stroną
 • Zwiększysz swoją samoświadomość
 • Dowiesz się jaką posiadasz szybkość procesów myślowych
 • Jaką posiadasz umiejętność werbalnego rozumowania czy posługiwania się liczbami

Jakie informacje uzyskasz na podstawie Thomas TST?

 • Poziom inteligencji płynnej
 • Szybkość uczenia się
 • Umiejętność jednoczesnego przetwarzania nowych informacji przy wykorzystaniu wcześniej przyswojonych
 • Reakcja na programy treningowe
 • Szybkość i efektywność procesów mentalnych
 • Zdolność przetwarzania informacji
 • Umiejętność wnioskowania
 • Efektywność procesów przyswajania informacji
 • Koncentrację

Ludzie często nie wiedzą, dlaczego obecna praca nie przynosi im wystarczającej satysfakcji, nie osiągają dobrych wyników czy nie jest ona dla nich wystarczającym wyzwaniem. Wyniki Thomas TST jasno wskazują na elementy, które mogą być przyczyną różnych frustracji na stanowiskach lub braku osiąganych sukcesów.

Dlatego wyniki uzyskane z testu Thomas TST mogą być punktem wyjścia do analizy całej kariery zawodowej i zbudowania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dostosowanej do indywidualnych predyspozycji.

Krok po kroku:

 1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia dogodnego dla Ciebie terminu spotkania. Spotkania możliwe są w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie.
 2. Na spotkaniu wypełniasz test w formie papierowej. Test trwa ok. 30-40 min.
 3. Następnie certyfikowany konsultant TI przygotuje dla Ciebie obszerny raport, który zostanie Ci przekazany w ciągu dwóch dni roboczych w formie telefonicznej oraz elektronicznej (PDF).

Nie czekaj dłużej i rozpocznij etap aktywnego zarządzania swoją karierą!

Uświadom sobie swoje mocne strony i wreszcie „rozwiń skrzydła”!