Zaplanuj swoją karierę!

Opublikowany: 2012/01/14

Jaki znaleźć swój cel zawodowy?

W pracy spędzamy około 1/4 swojego życia. Kariera zawodowa jest osią, wokół której nasze życie się ogniskuje – to dla zdobycia dobrej pracy odbieramy edukację, przechodzimy kursy, poświęcamy czas. Mimo to, u większości osób jej poszukiwanie wydaje się być na pierwszy rzut oka kwestią dosyć chaotyczną i przypadkową. Nawet szukając pracy w określonym zawodzie, często okazuje się, że nasze wyobrażenia na ten temat niekoniecznie mają przełożenie na rzeczywistość. Skutkuje to częstym zmienianiem pracodawców i działaniem metodą prób i błędów, co ma dosyć przykre skutki – rozczarowanie swoim wyborem, utrata pewności siebie, często żal (słusznie bądź niesłusznie) przelewany na pracodawcę czy otoczenie w miejscu pracy, będący tak naprawdę projekcją podświadomej złości na samego siebie. Jest to bardzo niefortunne rozwiązanie, które doprowadzi z pewnością do utraty bardzo ważnej rzeczy, której nigdy nie odzyskamy – czasu.

Przy rozpoczęciu kariery zawodowej, mamy dwie możliwe opcje działania:

  1. Możemy działać impulsywnie, kierując się przy wyborze czynnikami doraźnymi – wygodnymi godzinami pracy, świetną lokalizacją biura, prestiżowym stanowiskiem, wysokim wynagrodzeniem czy stabilnością zatrudnienia, lub
  2. W przemyślany sposób określić własną ścieżkę rozwoju, gdzie poszczególne stanowiska będą dla nas punktami w planie dotarcia na finalną posadę, gwarantującą nam zadowolenie, satysfakcję z wykonywanej pracy, oraz – co bardzo istotne – satysfakcjonujące i perspektywiczne wynagrodzenie.

Jeśli chcemy działać rozsądnie, zgodnie z drugim przypadkiem, musimy określić najważniejszą rzecz – stanowisko, pracę do której chcemy dążyć, branżę w której pragniemy działać, samą istotę organizacji przedsiębiorstwa, którego częścią chcemy się czuć. To będzie nasz cel.

Wszystko dokładnie zaplanuj!

Posiadając jasno określony cel, musimy wyznaczyć drogę, którą do niego dotrzemy. Podczas tej drogi, każdą kolejną posadę możemy porównać do pojedynczego kroku – od momentu startu, do czasu dotarcia do Celu możemy wykonać wiele kroków i tylko od przemyślenia naszego Planu zależy, jak dużo ich będzie.

Plan kariery zawodowej w trzech punktach

Plan kariery zawodowej można podsumować w trzech punktach, określających trzy odrębne, lecz zależne od siebie etapy:

  1. „Gdzie obecnie się znajduję?” – czyli obecną sytuację zawodową, wraz z kompetencjami, umiejętnościami, wykształceniem. Pozwoli to na solidne określenie zmian, jakie musimy wprowadzić we własnych umiejętnościach, posiadanych kompetencjach czy zdobytym wykształceniu, aby sprostać stawianym przed nami wymaganiom.
  2. „Gdzie chcę się znaleźć?” – to pytanie może być najtrudniejsze, będąc jednocześnie najważniejszym. Jest to po prostu określenie finalnego stanowiska, które chcielibyśmy zajmować. Wyznaczenie sobie celu. Odkrycie go wymaga od nas ogromnej wprost ilości dystansu do samego siebie, umiejętności spojrzenia na siebie oczami innej osoby. Na tym etapie pomóc nam mogą stworzone z myślą o osobach szukających pracy gotowe testy, kwestionariusze psychologiczne, pozwalające w obiektywny sposób ocenić kompetencje i predyspozycje zawodowe.
  3. „Jaką drogą tam dojdę?” – ta część planu ma charakter czystej inwestycji. Jak w każdej inwestycji, czasami musimy zrezygnować z doraźnej korzyści, na rzecz przyszłej, odległej w czasie – ale niepomiernie większej. Na tym etapie należy postawić sprawę jasno – niektóre stanowiska, niektóre oferty pracy są tylko drogą do postawionego wyżej celu – nie celem samym w sobie. Dużo bardziej opłacalne jest przyjęcie gorzej płatnego, mniej eksponowanego stanowiska, jeśli w perspektywie kilku lat pozwoli to otrzymać awans, lub zdobyć umiejętności i doświadczenie, które umożliwi zmianę pracy na lepszą.

Jaką strategię działania wybierzesz?

Budowanie kariery musi być wykonywane w sposób świadomy i aktywny.

Określając własną ścieżkę kariery, musimy być świadomi swoich umiejętności, najważniejszych cech osobowych oraz atutów i ograniczeń. Tutaj wyciągają do nas pomocną dłoń instytucje tworzące testy psychologiczne. Jednym z najbardziej popularnych testów rekrutacyjnych jest Thomas PPA (APOs), stworzony przez Thomas International. Ten test stosowany jest również w budowaniu ścieżek karier.

Wystandaryzowany kwestionariusz, stworzony w oparciu o lata doświadczeń i fachową wiedzę specjalistów bada wszystkie istotne aspekty naszej osobowości, potrzebne w karierze zawodowej. Dzięki testowi PPA (APOs) dowiemy się, jakie naprawdę są nasze mocne strony, jakie mamy predyspozycje zawodowe czy preferowany styl pracy i zarządzania. Uzyskany wynik pozwala nam lepiej poznać siebie, określić, co musimy w sobie zmienić, czym możemy się pochwalić, a co sprawia nam prawdziwe problemy. Przetestowanie własnej osoby umożliwia konkretne działania skierowane na rozwój nowych kompetencji, które pozwolą na lepsze i efektywniejsze funkcjonowanie w środowisku pracy.

Ta wiedza daje nam gigantyczną przewagę nad innymi kandydatami – aby móc okreslić, czy spełnimy wymagania stawiane na konkretnym stanowisku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki test przeprowadzić samemu na sobie. Da to odpowiedni, obiektywny feedback pomocny przy określaniu zarówno finalnego celu planu kariery, jak i poszczególnych jego kroków – nie będziemy tracili czasu i energii na zdobywanie stanowisk, do których nie jesteśmy predysponowani lub otrzymamy wiedzę, która umożliwi nam szybsze dotarcie do postawionego sobie celu, zdobycie lepszej posady, otrzymanie awansu.

Bądź cierpliwy!

Aby zrealizować krok po kroku plan rozwoju zawodowego, musimy uzbroić się w cierpliwość – może co prawda zdarzyć się łut szczęścia, dzięki któremu uda nam się przeskoczyć kilka szczebli wyżej w naszej wymarzonej drabinie kariery, jednak to właśnie ciężką pracą, wytrwałością w dążeniu do postawionego celu oraz cierpliwością uda nam się zbliżyć do sukcesu.

Corson.pl - doradztwo w karierze