WORK LIFE BALANCE. Moda czy konieczność?

Opublikowany: 2014/09/04
Tagi: , ,

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego niezbędne jest zachowanie równowagi mineralno-witaminowej. Niedobór lub nadmiar jakiejś substancji może powodować negatywne konsekwencje – i tak np. za mało witaminy D sprzyja osteoporozie, z kolei jej zbyt duża ilość skutkuje nudnościami i wymiotami.

Idealnym stanem jest osiągnięcie złotego środka. Reguła ta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do biochemicznych aspektów zachodzących w ciele człowieka, ale do jego całej egzystencji.

Prawidłowość tę dostrzegają także coachowie oraz doradcy zawodowi i personalni, podkreślając istotę zachowania harmonii na linii życie osobiste – życie zawodowe. Zachwiania w tym obszarze mogą nieść równie dotkliwe implikacje.

Wypalenie zawodowe, pracoholizm, samotność, nadmierne obciążenie organizmu, spadek produktywności, chroniczny stres to tylko niektóre z możliwych następstw.

W odpowiedzi na te problemy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku powstała idea work – life balance. Jest to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest właśnie odnalezienie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Według niej wszystkie działania powinny być zgodne z naszymi fundamentalnymi wartościami i wizją życia, co prowadzi do osiągnięcia satysfakcji oraz poczucia spełnienia.

Nie chodzi tu jakby się mogło mylnie wydawać o ścisłe rozdzielenie tych dwóch sfer funkcjonowania człowieka, lecz o ich wzajemne uzupełnianie się tak, aby praca, rodzina i pasje tworzyły jedną harmonijną całość.

Na utrzymanie work – life balance wpływ ma szereg czynników. Można je pogrupować na dwie kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Do pierwszej z nich zaliczamy przede wszystkim:

  • sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza poziom bezrobocia
  • system organizacyjny przedsiębiorstwa, w którym pracujemy – w szczególności możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy
  • świadomość pracodawców w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi
  • dostępność usług opiekuńczych np. żłobków, przedszkoli i ich koszt

W drugiej grupie znajdują się postawy charakterystyczne dla work-life balance, które możesz wprowadzić samodzielnie:

  • asertywność – nie pozwalaj obarczać się nadmierną ilością obowiązków i nie zabieraj pracy do domu, jeśli nie jest to konieczne
  • sumienność – wykonuj swoją pracę rzetelnie i nie załatwiaj spraw prywatnych w godzinach pracy
  • elastyczność – kiedy sytuacja wymaga, abyś został w domu, wykorzystuj dostępne narzędzia i pracuj zdalnie
  • kreatywność – nie trzymaj się sztywno utartych schematów, poszukuj nowych rozwiązań, być może znajdziesz bardziej efektywne
  • podążanie za swoją pasją – idealną sytuacją jest połączenie hobby z pracą zawodową

 

 

Corson.pl - doradztwo w karierze