Poprawna klauzula w CV

Opublikowany: 2012/05/14
Tagi: ,

Klauzula w języku polskim

Zamów Profesjonalne CV po polsku >

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Klauzula w języku angielskim

Zamów Profesjonalne CV po angielsku >

„I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, No. 101, item 926 as amended.”

Klauzula w języku niemieckim

Zamów profesjonalne CV po niemiecku >

„Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch die Firma für die Rekrutierungszwecke verwendet werden (gemäβ dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten, Gesetzblatt von 2002, Nr. 101, Pos. 926 mit späteren Änderungen).”

Warto pamiętać, że poprzez niezałączenie w CV i liście motywacyjnym poprawnej klauzuli możesz zostać wyłączony z procesów rekrutacyjnych.

Corson.pl - doradztwo w karierze