Opis doświadczenia w profesjonalnym CV

Opublikowany: 2013/06/13
Tagi: ,

Nie ulega wątpliwości, że nieodzownym elementem każdego prawidłowo skonstruowanego CV jest dział, w którym prezentuje się swoje doświadczenie zawodowe. Magdalena Ściepko z Corson.pl podpowiada, iż warto poświęcić szczególną uwagę na jego opracowanie, gdyż właśnie ten element CV najbardziej przyciąga uwagę przyszłego pracodawcy i jest najwnikliwiej analizowany przez rekruterów.

Zatem jak poprawnie i ciekawie przedstawić przebieg doświadczenia zawodowego, aby wzbudzić zainteresowanie własną osobą i tym samym otworzyć sobie drogę do dalszego etapu rekrutacji?

Po pierwsze istotne jest, abyśmy przedstawiając historię swojego zatrudnienia uwzględnili bezwzględnie następujące elementy:

  • okresy zatrudnienia w poszczególnych firmach
  • nazwę firmy
  • zajmowane stanowisko
  • zakres wykonywanych obowiązków

Informacje należy podawać w odwróconej kolejności chronologicznej – czyli od ostatnio zajmowanego stanowiska do najstarszego. Z kolei daty powinny być podawane w formacie miesiąc – rok. Te zabiegi pozwolą nam zachować ład i przejrzystość naszego CV, a pracodawca szybko odnajdzie interesujące go elementy. Wskazane jest również jak najdokładniejsze opisanie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Nie dopuśćmy do sytuacji, aby rekruter tylko na podstawie nazwy stanowiska domyślał się czym się zajmowaliśmy.

Przykładowy fragment CV, przygotowany przez naszych ekspertów

02.2004 – 05.2008 ABC w Warszawie, stanowisko: Specjalista ds. logistyki
Zakres obowiązków:

  • Kompleksowa odpowiedzialność za zaopatrzenie laboratorium m.in. w specjalistyczną aparaturę oraz materiały laboratoryjne (np.: mikroskopy, pompy infuzyjne, osmotyczne, perystaltyczne, zamrażarki do celów laboratoryjnych)
  • Przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przetargów…

Często na tym etapie konstruowania CV trudności napotykają osoby ze zbyt małym doświadczeniem zawodowym lub wręcz przeciwnie zbyt obszerną historią zawodową. Poniżej znajduje się kilka cennych wskazówek zarówno dla jednych jak i drugich.

Wskazówki dla świeżych absolwentów lub kandydatów z małym doświadczeniem

Kwestia osób z małym doświadczeniem może zostać z sukcesem rozwiązana pod warunkiem odpowiedniego podejścia do sprawy. Nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z wymarzonej posady, lecz starannie przeanalizujmy swoją przeszłość. Wszystkie odbyte wolontariaty, praktyki i staże zawodowe mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w naszym CV i okazać się cennym źródłem doświadczeń. Dzięki nim przecież zdobywa się nowe umiejętności i wiedzę. Pamiętajmy, że pracą jest również działalność społeczna w różnego rodzaju kołach i stowarzyszeniach. Jeżeli podczas studiów pełniliśmy ważną funkcję np. starosty lub zajmowaliśmy się organizacją ważnych wydarzeń, także nie wahajmy się o tym wspomnieć. Poprzez to zaistniejemy w oczach pracodawcy jako osoba przedsiębiorcza, ambitna i pracowita.

Przypomnieć należy, że podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych kategorycznie unikamy kłamstw. Nie powiększajmy objętości swojego CV poprzez wypisywanie doświadczeń i umiejętności, których tak naprawdę nie posiadamy, gdyż może to przynieść więcej szkód niż pożytku. Z całą pewnością rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej szybko zorientuje się, że CV jest niewiarygodne, a kandydata będzie postrzegał jako osobę nieuczciwą.

Zamiast zniekształcać rzeczywistość lepiej zadbajmy, aby nasze doświadczenie opisywać pełnymi zdaniami. Zabieg taki nawet wizualnie zwiększy obszar naszego doświadczenia zawodowego. Z kolei używanie profesjonalnego słownictwa sprawi, że będziemy wydawać się osobami kompetentnymi, posiadającymi wiedzę z danego zakresu. W przypadku kiedy mimo zastosowania się do powyższych zaleceń nasze doświadczenie zawodowe jest rzeczywiście bardzo ubogie rozwinąć należy pozostałe elementy życiorysu.

Wskazówki dla osób z wieloletnim doświadczeniem

Wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe to niewątpliwie wielki atut w poszukiwaniu zatrudnienia, a kluczem do sukcesu jest jego umiejętne rozmieszczenie i zaprezentowanie w CV. Czytelność i przejrzystość to dwa podstawowe kryteria, którymi kierować się powinien kandydat z długim stażem pracy.

Pamiętajmy, że CV nie może przypominać wypracowania. Najlepiej wyprofilować swoje doświadczenie zawodowe pod kątem oferty pracy na którą chcemy aplikować. Pomijajmy mało istotne informacje na rzecz tych znaczących z punktu widzenia pracodawcy. Nie jest koniecznością opisywanie wszystkich wykonywanych przez nas prac jeśli nie wyłania się z nich jednolity obraz nas jako specjalistów z danego zakresu. Krótko mówiąc, należy skupić się na konkretach, pisać zwięźle, podzielić niektóre informacje według schematów jednocześnie uwzględniając oczekiwania pracodawcy.

Corson.pl - doradztwo w karierze