Ocena Twoich kompetencji zawodowych, czyli Assesment Center

Opublikowany: 2012/04/08
Tagi: ,

Wiedza teoretyczna to nie wszystko. Wielu pracodawców poszukuje pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności praktyczne. W jaki sposób mogą je zweryfikować? Otóż jedną z najbardziej skutecznych i obiektywnych metod oceny Twoich kompetencji zawodowych jest Assesment Center!

Warto wiedzieć więcej na temat tej metody, gdyż jest coraz częściej stosowana podczas procesu selekcji. Jest to kosztowny i pracochłonny proces, jednakże możliwość przewidywania przyszłych wyników pracy skutecznie przekonuje firmy do stosowania tej metody.

Co to jest Assesment Center?

Assesment Center jest metodą selekcji, podczas której otrzymujemy szereg zadań kompetencyjnych do wykonania. Zadania są odpowiednio dopasowane do stanowiska o które się ubiegamy. Badanie to pozwala sprawdzić rzeczywiste zachowanie oraz określić nasze predyspozycje zawodowe.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej staramy się wypaść jak najlepiej i często odpowiadając na pytania wypowiadamy wcześniej wyuczone formułki. Dzięki Assesment Center pracodawca może uniknąć ryzyka przekłamania. Nasze reakcje są spontaniczne i łatwe do analizy. Metoda ta pomaga zbadać obszary kompetencji, które są trudne do zanalizowania podczas standardowych rozmów kwalifikacyjnych. Obserwacja kandydatów, którzy wykonują wszelkiego rodzaju ćwiczenia pozwala na skonturowanie odpowiedniej oceny. Posiadając wyniki badania pracodawca jest w stanie wybrać najlepszego spośród grupy kandydata do pracy.

Jak to wygląda?

Metoda Assesment Center może być przeprowadzana z jedną osobą, lub w grupie- co w praktyce jest częściej stosowane. Pracodawca posiada wtedy możliwość porównania wielu kandydatów. Zakłada się, że optymalna liczba członków sesji liczy od sześciu do ośmiu osób. Uczestnik sesji Assesment Center stosunkowo wcześniej otrzymuje plan czasowy, który pozwoli na wcześniejsze przygotowanie się do przebiegu oceny. Musimy mieć świadomość, że takie spotkanie może trwać nawet kilka godzin. Niestety nie otrzymujemy dokładnych informacji, co do treści zadań, które będziemy wykonywać. Ma to na celu wydobycie naszego naturalnego zachowania oraz zobiektywizowanie oceny. Warto opanować wcześniej techniki radzenia sobie ze stresem.

Koordynator sesji wręcza indywidualny harmonogram oraz potrzebne materiały do realizacji poszczególnych zdań. W wydzielonej sali podejmujemy wyzwanie. Wszystkiemu przyglądają się niezależni asesorzy- liczba obserwatorów zależy od tego, ilu kandydatów zostanie zaproszonych na spotkanie. Grupa ekspertów danej branży oraz psychologów, po zakończeniu spotkania spotyka się na naradzie, aby dokonać oceny działań uczestników. Odpowiednio skonstruowana opinia trafia do pracodawcy oraz do kandydatów.

Typowe elementy Assesment Center:

 • Symulacja ról

  Otrzymujemy instrukcje z dokładnym opisem problemu oraz sytuacji do odegrania, która mogłaby by się przydarzyć na nowym stanowisku np. rozmowa dotycząca sprzedaży. W trakcie tego ćwiczenia, głównie jesteśmy oceniani pod kątem wiedzy fachowej oraz umiejętności jej wdrażania w życie.

 • Ćwiczenia grupowe

  Otrzymujemy zadanie do zrealizowania w grupie. Podczas tego zadania oceniane są umiejętności przywódcze, inicjatywa oraz komunikacja między członkami grupy.

 • Prezentacja

  Głównym zadaniem dla uczestnika jest wykonanie prezentacji na dany temat przy wykorzystaniu dostępnych środków i zasobów. Oceniane są nasze predyspozycje do wystąpień publicznych oraz pewność siebie. Czasami zdarza się, że obserwatorzy zadają pytania, aby wywołać dyskusję.

 • Koszyk zadań „In basket”

  Podczas realizacji tego zadania otrzymujemy zestaw różnych pism- mniej i bardziej ważnych np. skargi klientów, rachunki, oferty. Naszym zadaniem jest przeanalizowanie dokumentów i podjęcie odpowiednich kroków uporządkowania ich. Istotne jest ustalenie priorytetów działań z perspektywy firmy. Analiza i decyzje działań trzeba przedstawić asesorom.

 • Studium przypadku (case study)

  Jest to bardziej czasochłonne zadanie niż w przypadku koszyka zadań. Dostajemy odpowiedni scenariusz sytuacji biznesowej firmy i musimy podjąć odpowiednie działania i decyzje. Specjaliści badają umiejętność analizy oraz strategicznego myślenia.

Czy warto brać w tym udział?

Podczas sesji jesteśmy poddawani indywidualnej ocenie przez niezależnych obserwatorów. Dzięki temu możemy później skonfrontować opinie o sobie z opinią innych osób. Testy i symulacje, którym jesteśmy poddawani są skonstruowane adekwatnie do wymagań, jakie mogą nas spotkać na konkretnym stanowisku. Jest to szczególnie przydatne dla nas, aby móc sprawdzić własne siły i czy podsiadamy odpowiednie kompetencje oraz umiejętności do danej pracy. Dowiemy się, jakie są nasze mocne oraz słabe strony. Spotkanie wiąże się z dużym stresem, gdyż nie są nam znane szczegółowe informacje, jednak dzięki temu, możemy realnie sprawdzić, jak radzimy sobie w różnych sytuacjach. Zazwyczaj to duże firmy organizują Assesment Center, więc samo zaproszenie możemy uznać za duży sukces. Nie ma się czego obawiać. Jest to nowe doświadczenie, które na pewno wzbogaci ścieżkę kariery.

Bądź sobą!

Gra aktorska to najczęściej popełniany błąd przez uczestników sesji. Udawanie kogoś, kim się nie jest może zadziałać na naszą niekorzyść. Specjaliści zauważą to i stracisz szansę na zdobycie pracy marzeń. Istnieje, jednak taka możliwość, że dzięki umiejętnościom aktorskim otrzymasz posadę. Musisz wtedy, wziąć pod uwagę, że konfrontacja Twoich wcześniejszych oczekiwań odnośnie stanowiska a realiami może być okrutna. Może się okazać, że nie nadajesz się do tej pracy i szybko dopadnie Cię frustracja. Nie ma nic gorszego niż wypalenie zawodowe, więc warto wcześniej zastanowić się nad tym, czy nasze faktyczne umiejętności i predyspozycje są odpowiednie do wymagań.

Corson.pl - doradztwo w karierze