Informatyku, czy wiesz jaki certyfikat warto posiadać?

Opublikowany: 2013/07/18
Tagi: ,

Kompetencje informatyczne potwierdzone odpowiednim dokumentem, dają szansę na wyższe zarobki. W które certyfikaty warto inwestować?Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzenia całkowitego brutto osób pracujących w działach IT, które posiadały specjalistyczne certyfikaty była niemal o 40% wyższa niż osób, które ich nie miały. Pracownicy, których umiejętności były udokumentowane na piśmie, zarabiali 7 200 PLN, podczas gdy pozostali – 5 150 PLN.

Wśród osób posiadających najbardziej popularne dokumenty potwierdzające kompetencje, najwyższe płace otrzymywali posiadacze certyfikatu Prince2 – 10 000 PLN. O 200 PLN mniej otrzymywały osoby legitymujące się certyfikatem ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Mediana wynagrodzeń tych pracowników wyniosła w 2012 roku 9 800 PLN – komentuje Krzysztof Plens z Sedlak & Sedlak.

Osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy JAVA były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer) zarabiały 8 400 PLN. Dla porównania, informatycy wykorzystujący ten język programowania w swojej pracy, ale nie posiadający żadnego certyfikatu zarabiali 6 200 PLN, czyli o 35% mniej.

Pracownicy, którzy mogli pochwalić się posiadaniem certyfikatu MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) zarabiali w 2012 roku 6 600 PLN, natomiast osoby z certyfikatem ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) – 6 500 PLN.

Zdecydowanie mniej zarabiały osoby posiadające certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate). Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła w 2012 roku 4 700 PLN. Jest to o 300 PLN więcej, niż osoby, które zajmowały się administrowaniem sieciami informatycznymi, a nie posiadały żadnego certyfikatu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników działów IT
posiadających różne certyfikaty w 2012 roku


Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”

O raporcie

Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” zawiera informacje nt. wynagrodzeń 13 764 informatyków, na  46 stanowiskach IT. Poza tradycyjnymi analizami opracowanie zawiera również informacje na temat wynagrodzeń pracowników wykorzystujących różne narzędzia IT (np. stosowane języki programowania). Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z X

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń i został opracowany przez firmę Sedlak & Sedlak.

wynagrodzenia.pl