Ile zarabiali Polacy w 2012 roku?

Opublikowany: 2013/01/30

W 2012 roku mediana całkowitego wynagrodzenia wyniosła 4 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Tradycyjnie już, najlepiej wynagradzaną branżą w 2012 roku było IT oraz telekomunikacja. Na dalszych miejscach uplasowały się bankowość i ubezpieczenia. Najniżej opłacani są pracownicy z sektora publicznego, oświaty oraz kultury i sztuki. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia tylko w tych trzech gałęziach gospodarki nieznacznie przekraczają połowę płac w sektorze IT. Należy podkreślić, że w niemal każdej branży odnotowano wzrost wynagrodzeń – mówi Łukasz Pokrywka z Sedlak & Sedlak.

Wynagrodzenia według branż w 2012 roku (10 z 22 branż, wynagrodzenia brutto w PLN)
 
branża mediana 2011 mediana 2012
IT 5 500 6 000
telekomunikacja 5 200 5 800
ubezpieczenia 4 700 5 100
bankowość 4 600 5 000
energetyka i ciepłownictwo 4 300 4 700
handel 3 450 3 500
transport i logistyka 3 400 3 500
kultura i sztuka 2 590 3 100
nauka, szkolnictwo 2 901 3 014
sektor publiczny 3 000 3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Biorąc pod uwagę stolice polskich województw, najwyższe wynagrodzenia odnotowano tradycyjnie w Warszawie. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2012 roku mediana wynagrodzeń brutto wyniosła w tym mieście 6 000 PLN. Drugie w kolejności były Gdańsk i Wrocław, ale wynagrodzenia były już o 1 500 PLN niższe niż w stolicy (4 500 PLN w obu miastach).  – Mieszkaniec Białegostoku musiał pracować niemal dwa miesiące, by zarobić tyle, ile przeciętnie za miesiąc otrzymuje Warszawiak. Mediana wynagrodzeń brutto w 2012 roku w Białymstoku wyniosła 3 085 PLN – komentuje specjalista z Sedlak & Sedlak.

  Wynagrodzenia w miastach wojewódzkich i województwach z wyłączeniem ich stolic w 2012 roku (wynagrodzenia brutto w PLN)
 
województwo mediana wynagrodzeń w stolicy województwa mediana wynagrodzeń poza stolicą województwa procent wynagrodzenia w  stolicy
mazowieckie 6 000 3 800 63%
pomorskie 4 500 3 900 87%
dolnośląskie 4 500 3 500 78%
wielkopolskie 4 300 3 400 79%
małopolskie 4 200 3 150 75%
śląskie 4 000 3 500 88%
zachodniopomorskie 3 992 3 200 80%
łódzkie 3 700 3 100 84%
warmińsko-mazurskie 3 500 2 940 81%
opolskie 3 570 3 280 92%
lubuskie 3 500 3 200 91%
kujawsko-pomorskie 3 600 3 005 80%
podkarpackie 3 500 2 965 85%
świętokrzyskie 3 300 3 000 91%
lubelskie 3 250 2 755 85%
podlaskie 3 085 3 000 97%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Co ciekawe, w tzw. Polsce powiatowej, czyli po wyłączeniu z analiz miast wojewódzkich, w 2012 roku najwyższe wynagrodzenia były w województwie pomorskim. Mediana wynagrodzeń brutto w tym województwie wyniosła 3 900 PLN. Mitem jest więc to, że najlepiej zarabia się w województwie mazowieckim – dodaje Łukasz Pokrywka z Sedlak & Sedlak.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

wynagrodzenia.pl