Project Manager – kierownik/menedżer projektu

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Project Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze.

Project manager jest specjalistą zarządzającym określonymi projektami w firmie,  począwszy od ich planowania do realizacji. Aktualnie najczęściej takie projekty realizowane są w budownictwie, sieciach komputerowych, sieciach telekomunikacyjnych,  w  rozwoju oprogramowania, produkcji i sektorze usług, finansów i inwestycji.

Praca kierownika projektu wymaga od niego mobilności, ponieważ będzie wykonywał ją nie tylko w biurze, ale i w terenie, np. podczas spotkań z klientami/kontrahentami. Jest to stanowisko samodzielne, lecz pod nadzorem, wymagające zaangażowania.  Pracownik nie musi być  zatrudniony na podstawie umowy o pracę.  Zazwyczaj pracuje w systemie kontraktowym.

Obecnie jest to bardzo popularny zawód, który wiąże się z wysokim wynagrodzeniem, oscylującym w granicach 4000 – 10 000 zł netto. Natomiast wynagrodzenie adekwatne jest do  posiadanych kompetencji, doświadczenia i rodzaju projektu.

Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należeć  zarządzanie zespołem,  koordynacja działań osób współpracujących w ramach danego przedsięwzięcia, planowanie i realizacja prowadzonego projektu, sporządzanie biznes planów oraz monitorowanie rynku. Kierownik będzie musiał również zadbać o zgodność wszystkich procedur z obowiązującymi przepisami, sporządzać sprawozdania i raporty. Osoba na tym stanowisku musi sprawować stały nadzór nad czasem i kosztami realizowanego kontraktu.  Ponadto menedżer projektu negocjuje i współpracuje z firmami kooperującymi, poddostawcami i zarządem.

Wymagane kwalifikacje

W Polsce jest to stanowisko prestiżowe, które  jednocześnie stawia bardzo wysokie wymagania dla kandydatów. Konieczne są unikatowe i zróżnicowane kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Dobry kierownik posiada szeroko rozwinięte zdolności przywódcze. Jest to przede wszystkim osoba o bardzo wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych i wysokiej komunikatywności. Ponadto cechuje go inicjatywa, zaangażowanie i entuzjazm.  Bardzo ważne jest by umiał rozwiązywać trudne sytuacje w zespole i motywował, poprzez wykorzystanie indywidualnych umiejętności każdego pracownika. Aby sprawnie zarządzać projektem  powinien  znać tematykę zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, komunikacją i ryzykiem.

Od kandydata wymaga się wykształcenia wyższego kierunkowego dla danej branży. Mile widziane będą studia podyplomowe z zarządzania projektami lub MBA. Pracodawcy oczekują doświadczenia w prowadzeniu projektów, znajomości standardów i narzędzi do zarządzania projektami. Cenna jest również znajomość języka angielskiego.

Zawód ten wymaga odporności na stres i sprawnego działania w stresujących sytuacjach. Wymaga on od pracownika dyspozycyjności, ponieważ jest to praca w elastycznych godzinach pracy. Pracownik rozliczany jest z terminowości i efektywności.

Aby poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zawodzie, należy zdobyć certyfikaty zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association). Jest to czteropoziomowy system certyfikacji opracowany przez międzynarodową organizację IPMA, na który składają się wytyczne kompetencji. System ten jest bardzo popularny wśród osób pracujących już na stanowisku project managera. Certyfikat IPMA potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje  z zakresu wiedzy, doświadczenia, zdolności kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami. Wyznacznikiem są standardy IMPA i obiektywna ocena  niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez  IPMA.

Szanse rozwoju

Ścieżka rozwoju zawodowego project managera zależy od jego wykształc.enia i branży. Generalnie taka osoba może się starać o posadę dyrektora rozwoju produktu,  całego  działu lub dyrektora generalnego.

Na pewno  istotne u kandydata  będzie długoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktami, a także wszystkie osiągnięte sukcesy z tym związane. Do podstawowych wymagań należą również:

  • bardzo dobra znajomość branży i nowoczesnych technologii w danej dziedzinie,
  • silna orientacja na osiągnięcie celów,
  • zdolności przywódcze,
  • efektywne zarządzanie zespołem,
  • biegła znajomość języka angielskiego.

Corson.pl - doradztwo w karierze