Profesjonalne CV, jako strategia dla managera…

Opublikowany: 2013/02/19
Tagi: , ,

Podczas procesu rekrutacyjnego wyższej kadry menadżerskiej najistotniejsze są kompetencje kandydatów, nabyte w drodze całej kariery zawodowej. Twoim zadaniem jest odpowiednia prezentacja ich oraz zainteresowanie rekrutera swoją osobą tak, abyś został zaproszony do dalszego etapu rekrutacji.

Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat zasad przygotowania CV dla Managera, które pomoże Ci osiągnąć większy sukces niż standardowe CV.

Zalety Profesjonalnego CV dla Managera.

W CV kompetencyjnym kładzie się przede wszystkim nacisk na prezentację naszych umiejętności, które nabyliśmy podczas bogatego doświadczenia zawodowego. Główną zaletą jest konkretne ukierunkowanie kandydata na daną branże oraz stanowisko.

 • Umieszczamy w nim predyspozycje oraz kompetencje potrzebne z punktu widzenia konkretnego stanowiska, o które się ubiegamy. W głównej części umieszczamy te informacje, które pokrywają się z wymaganiami stanowiska.
 • Staramy się wyszczególnić najważniejsze oraz kluczowe umiejętności. Warto pochwalić się naszymi ociągnięciami i różnymi realizacjami, w których braliśmy udział. Główną cechą odróżniającą od CV chronologicznego jest fakt iż w Cv funkcjonalnym informacje o firmach nie są tak ważne.

Kilka elementów, o których nie można zapomnieć w CV przygotowanym pod kątem stanowisk kierowniczych.

Jak powinno wyglądać CV dla Mangera i jakie informacje należy w nim umieścić?

Jest to bardzo elastyczna forma dokumentów aplikacyjnych i warto z dużą uwagą oraz ostrożnością przygotowywać je. Na których obszarach CV powinien się skoncentrować manager?

 1. Wstępny profil zawodowy

  Bardzo istotny element, który przybliża w skrócie rekruterowi twoje oczekiwania  i punkt w karierze do, którego dążysz. W tej części należy wskazać nasz cel zawodowy, czyli przede wszystkim stanowisko, o które  się ubiegamy. Jest to kilka zdań, które powinny zaprezentować Twoją osobę i zachęcić rekrutera do dalszej analizy dokumentu.

 2. Najważniejsze umiejętności oraz projekty

  To jest podstawowa baza na, której opiera się cała idea CV dla Managera. Ta część jest najistotniejsza i należy ją precyzyjnie przygotować.  Postaraj się wypisać wszystkie kluczowe i ważne kompetencje nabyte podczas całej przebytej ścieżki kariery.

 3. Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie

  Należy w tym miejscu wymienić krótko historię zatrudnienia wraz z najważniejszymi obowiązkami. Nie należy się rozpisywać tak, jak w przypadku standardowego CV, gdzie właśnie ta część jest najbardziej rozbudowana.  Rekruterzy również patrzą na  wykształcenie kierunkowe.

 4. Wszelkie dodatkowe informacje

  Warto również zamieścić dodatkowe informacje odnośnie zainteresowań oraz pasji, które mogą przybliżyć Twoją osobowość.

  Każda informacja związana z kluczowymi kompetencjami, zrealizowanymi projektami, czy sukcesami powinna być zawarta w CV kompetencyjnym. Warto również pamiętać o wyprofilowaniu swoich aplikacji pod kątem konkretnego stanowiska lub konkretnej ich grupy.

Co możesz również wpisać do CV

 • Kompetencje twarde: nabyte na drodze zawodowej bądź podczas uczestnictwa we wszelkiego rodzaju kursach i szkolenia oraz, które możesz udokumentować odpowiednimi dokumentami i certyfikatami np. znajomość języka obcego, bardzo dobra obsługa np. SAP, umiejętności techniczne, umiejętność planowania strategicznego, posiadane uprawnienia,
 • Kompetencje miękkie: wszelkie umiejętności psychospołeczne i osobiste np. orientacja na realizację złożonych celów, podejmowanie decyzji w warunkach stresowych, asertywność, praca w zespole, wysokie zdolności interpersonalne.
 • Uczestnictwo w projektach bądź zarządzanie nimi, warto wskazać jakie były nasze obowiązki i co udało nam się zdziałać.
 • Sukcesy zawodowe, konkretne osiągnięcia oraz metody, jakimi się posługiwaliście

Corson.pl - doradztwo w karierze