Pisanie CV po angielsku – na co zwrócić uwagę…

Opublikowany: 2015/07/09
Tagi: , ,

CV w języku angielskim może nam się przydać nie tylko w momencie, kiedy staramy się o pracę za granicą. Codziennie mamy kontakt z klientami, którzy zgłaszają się do nas z prośbą o przygotowanie ich aplikacji w języku angielskim, ponieważ zamierzają albo wyjeżdżać zagranicę, albo zmienić pracę na terenie Polski.

W takich przypadkach nasi klienci często zadają sobie pytanie – czy wystarczy jedynie dokładnie przetłumaczyć nasze CV czy może zasady pisania życiorysu po angielsku są zupełnie różne od naszych?

template_CV4

Oto kilka podpowiedzi.

Jeśli wysyłasz CV do pracodawcy w Polsce, wystarczy je dokładnie przetłumaczyć na język angielski. Jeśli natomiast wysyłasz CV za granicę warto pamiętać o innych elementach. Przede wszystkim, obydwa dokumenty powinny zawierać te same informacje. Nie może mieć miejsca sytuacja, kiedy w jednej wersji dokumentu dokładnie opiszesz swoje doświadczenie, kwalifikacje, a w drugiej podasz jedynie zajmowane stanowisko i miejsce pracy.

Jeśli nie masz swoje CV w języku angielskim i polskim – skontaktuj się z nami,a przygotujemy dla Ciebie wyjątkowy dokument, czytaj >

W obecnych czasach pracodawcy preferują CV kompetencyjne, tzn. takie, które dokładnie opisuje nasze doświadczenie, kluczowe umiejętności i kwalifikacje. Dotyczy to CV w obydwu językach.

Układ Profesjonalnego CV

Układ naszego CV po angielsku niczym nie różni się od wersji polskiej. Na pierwszym miejscu powinieneś umieścić swoje dane kontaktowe. Nie rozpędzaj się jednak za bardzo. W aplikacji wystarczy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Kilka lat temu standardem było umieszczanie również w swoim CV takich informacji jak: stan cywilny, płeć, obywatelstwo. Obecnie takie informacje nie są już wymagane, a bywa nawet, że są odbierane negatywnie. W wersji angielskiej wystarczy że umieścić nagłówki:

Name:
Adress:
Telephone numer:
E-mail
:

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych osobowych przystępujemy do sekcji doświadczenia zawodowego (work experience). Tutaj, tak jak w polskiej wersji, należy jak najdokładniej opisać swoje kluczowe kompetencje, doświadczenie oraz zakres obowiązków na danych stanowiskach. Ważne jest, aby wszystkie wymienione stanowiska opisać w kolejności chronologicznej, rozpoczynając od naszego obecnego miejsca pracy.

Po sekcji doświadczenia należy umieścić nasze wykształcenie (education). Tak jak w przypadku doświadczenia zawodowego, wszystkie informacje powinny być opisane chronologicznie.

Jeśli przeszliśmy kursy, szkolenia lub posiadamy dodatkowe uprawnienia lub umiejętności, które dla pracodawcy mogą być istotne, należy je umieścić pod sekcją z opisanym wykształceniem w sekcji dodatkowe informacje (additional skills).

Jeśli posiadasz referencje od poprzednich pracodawców, na samym końcu swojego CV możesz umieścić informację: Referencje dostępne na życzenie (Reference available upon request)

Jakie są więc różnice pomiędzy CV na rynek polski i zagraniczny?

CV_01_

Obydwie aplikacje różnią się jedynie szczegółami:

  • Na początku dokumentu nie umieszczaj nagłówka „Curriculum Vitae”. Zamiast tego ładnie wyeksponuj swoje imię i nazwisko lub wpisz stanowisko na jakie aplikujesz
  • Istotną różnicą jest brak zdjęcia w wersji angielskiej. Choć polscy pracodawcy uważają zdjęcie za niezbędny element aplikacji, w Wielkiej Brytanii umieszczenie zdjęcia w aplikacji nie jest dobrze postrzegane.
  • Również zapis dat w angielskiej wersji życiorys nieco różni się od naszego. W polskiej wersji zapis dat wygląda: 12.2013 (miesiąc jest oddzielony kropką). W angielskiej wersji powinno używać się zapisu: 12/2013.
  • Upewnij się, że wszystkie przetłumaczone frazy mają sens. Niestety nie wszystko co pokaże translator może nadawać się do opublikowania.
  • W angielskiej wersji CV nie musisz umieszczać klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, brytyjscy pracodawcy jej nie wymagają.
  • Ostatnie rzecz, jednak nie mniej ważna – jeśli złożyłeś CV do firmy za granicą, przy swoim telefonie umieść numer kierunkowy do Polski. Jest to bardzo istotna rzecz, w przeciwnym razie pracodawca nie będzie mógł się z tobą skontaktować.

Jeśli mimo wszystko masz obawy, czy Twoja aplikacja będzie spełniać oczekiwania pracodawców, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

 

Popularne:

Profesjonalny wizerunek w sieci – czy to ma sens?

Profesjonalne CV i list motywacyjny na zamówienie >

Profesjonalne CV z testem kompetencyjnym >

 

Słoń-CV

 

 

 

 

Corson.pl - doradztwo w karierze