Testy rekrutacyjne, jako wsparcie działów HR

Opublikowany: 2014/04/07
Tagi: ,

Testy to nie nowość, aczkolwiek ich zastosowanie w obszarze HR nigdy wcześniej nie cieszyło się taką popularnością jak obecnie. Nowoczesny dział HR chcąc sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy wręcz powinien stosować coraz bogatszy wachlarz narzędzi rekrutacyjnych.

Niewątpliwie jednym z nich są testy rekrutacyjne, o ile oczywiście znajdą się w dobrych rękach. Dzięki nim wprawni rekrurerzy potrafią uzyskać multum informacji, które w istotny sposób ułatwiają wybór najlepszego kandydata. W praktyce stosuje się kilka rodzajów testów w zależności od charakteru stanowiska objętego rekrutacją.

Najczęściej stosowane testy:

 • logiczne – jak nazwa wskazuje badają zdolność logicznego myślenia
 • werbalne – służą do badania umiejętności analizowania i wyciągania logicznych wniosków na podstawie informacji zawartych w tekście
 • analityczne – badające umiejętność analizowania informacji i danych, odkrywania i dostrzegania zależności; tzw. wyciąganie wniosków z liczb
 • osobowości- np. test Thomas PPA – dostarczający miarodajnych informacji o zachowaniu się danej osoby w środowisku pracy
 • inteligencji –np. Thomas TST – służący badaniu potencjału intelektualnego

Zalety stosowania testów rekrutacyjnych:

 • obiektywność– testy dają znacznie bardziej obiektywne informacje niż bazowanie na samej ocenie ludzkiej. Uzyskane wyniki poszczególnych kandydatów można porównywać, co sprzyja poprawie skuteczności i efektywności rekrutacji.
 • względy ekonomiczne – przy niewielkich nakładach czasu i pieniędzy zyskujemy wiele informacji o kandydatach. Zmniejsza się ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji w procesie rekrutacji. W ten sposób produktywność nowozatrudnionych pracowników utrzymuje się na optymalnym poziomie, nie generując dodatkowych kosztów.
 • elastyczność w stosowaniu – test może zostać wypełniony przez kandydata bezpośrednio na rozmowie kwalifikacyjnej lub online, jeszcze przed spotkaniem z pracodawcą/rekruterem.
 • możliwość poznania różnych obszarów kandydata – istnieje bogaty repertuar testów wśród których można wybrać te, które badają sferę istotną z punktu widzenia obsadzanego stanowiska (testy wiedzy i umiejętności, testy badające temperament, osobowość, IQ  itp.)
 • szerokie zastosowanie – informacje uzyskane z testów w procesie zatrudniania pracownika, przydają się w przyszłości między innymi do: skutecznego zarządzania jego karierą w organizacji, budowania strategii rozwoju talentów, dokonywania oceny  wydajności pracowniczej itp.
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy- proces rekrutacji prowadzony w oparciu o standaryzowane narzędzia diagnostyczne postrzegany jest przez kandydatów ubiegających się o pracę jako bardziej obiektywny, a sama firma buduje na rynku pracy swój prestiż jako organizacja stosująca nowoczesne formy rekrutacji.

Cechą dobrego rekrutera powinno być wykorzystywanie wszystkich dostępnych mu możliwości w poszukiwaniu odpowiedniego pracownika. Na długiej liście narzędzi selekcji kandydatów z całą pewnością nie powinno zabraknąć testów rekrutacyjnych.

Corson.pl - doradztwo w karierze