Profesjonalne CV – potrzeba czy fanaberia?

Opublikowany: 2014/10/21
Tagi: ,

cv_rekrutacje

Niezwykle modne stało się ostatnio określenie „profesjonalny”. Jego wszystkie odmiany możemy napotkać na każdym kroku w odniesieniu do przeróżnych rzeczy, ludzi czy sytuacji – profesjonalny makijaż, profesjonalna obsługa klienta, profesjonalna firma, profesjonalne kosmetyki itp. Słowo to jest niejednokrotnie nadużywane przez specjalistów od marketingu i PR oraz stosowane do rzeczy, które z profesjonalizmem mają niewiele wspólnego.

Trend ten nie ominął także branży HR. Powstaje coraz więcej firm świadczących usługę napisania „profesjonalnego CV”, lecz czy faktycznie takie dokumenty aplikacyjne mogą szczycić się tym mianem? Niestety nie wszystkie! Zlecając napisanie dokumentów trzeba zachować szczególną ostrożność, aby przypadkiem nie otrzymać „profesjonalnego” bubla.

Nie daj nabić się w butelkę! Sprawdź na co warto zwrócić uwagę zamawiając profesjonalne CV.

P ersonalizacja – indywidualne podejście do Klienta oparte na dogłębnym wywiadzie i współpracy na każdym etapie tworzenia CV

R ealizacja w szybkim czasie – czas odgrywa istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli chce się aplikować na konkretną ofertę pracy

O ryginalność – konieczne jest, aby nasze CV wyróżniało się na tle setek innych dokumentów aplikacyjnych

F otografia – zdjęcie powinno przedstawiać nas jako specjalistów w danej dziedzinie

E dytowalność – plik w jakim zapisane zostanie nasze CV musi pozwalać na jego ponowną edycję

S łowa kluczowe – CV powinno być naszpikowane słowami kluczowymi, które działają jak magnes przyciągający uwagę rekrutera

J asność – ważne, aby układ tekstu i szata graficzna CV były klarowne i czytelne

O siągnięcia – na pierwszym planie powinny znajdować się nasze największe osiągnięcia i zrealizowane z sukcesem projekty, istotne z punktu widzenia stanowiska o jakie się ubiegamy

N owoczesność – pożądane staje się kreatywne CV z wykorzystaniem programów multimedialnych i graficznych, a w niektórych zawodach takich jak grafik komputerowy czy specjalista do spraw marketingu to już standard

A rgumentacja – nasze sukcesy powinny być sensownie uargumentowane – jeśli można to najlepiej podawać konkretne dane liczbowe lub procentowe

L ogiczność – obowiązkiem jest, aby treść CV była spójna i tworzyła logicznie powiązaną całość

N ie przesadzanie z objętością; CV pracownika nawet z wieloletnim i bogatym doświadczeniem powinno nie przekraczać dwóch stron

E – fektywność – ocenić ją można na podstawie ilości zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne

Corson.pl - doradztwo w karierze

Dodaj komentarz