Centrum stanowisk

Doradca klienta

Opublikowany: 2012/07/19

Doradcy ds. kariery z Corson.pl przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Doradcy Klienta oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Do głównych zadań doradcy klienta należy przede wszystkim profesjonalne doradztwo klientom indywidualnym lub/i biznesowym w wyborze optymalnego produktu lub usługi oferowanej przez firmę. Konsultacji dokonuje po wcześniejszej, zindywidualizowanej analizie potrzeb, możliwości i oczekiwań klientów. Zakres obowiązków ...

Project Manager – kierownik/menedżer projektu

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Project Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Project manager jest specjalistą zarządzającym określonymi projektami w firmie,  począwszy od ich planowania do realizacji. Aktualnie najczęściej takie projekty realizowane są w budownictwie, sieciach komputerowych, sieciach telekomunikacyjnych,  w  rozwoju oprogramowania, produkcji i sektorze usług, finansów i inwestycji. Praca ...

Brand Manager – Opiekun Marki

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Brand Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. To samodzielne stanowisko kierownicze, polegające na zarządzaniu promocją i reklamą marki na określonym rynku. Niesie ono odpowiedzialność za powodzenie rynkowe danej marki lub produktu. Brand manager  odpowiada również za  wprowadzenie nowych produktów na rynek. Najpierw bada rynek ...

Specjalista ds. e-marketingu

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Specjalisty ds. e-marketingu oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Praca na tym stanowisku polega na wykorzystaniu narzędzi marketingowych za pomocą medium Internetu i strony WWW. Specjalista ds. marketingu internetowego zajmuje się przede wszystkim współtworzeniem i wdrażaniem strategii marketingowej on-line. Bierze udział w planowaniu, budżetowaniu i koordynowaniu ...

Przedstawiciel handlowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Przedstawiciela Handlowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Przedstawiciel handlowy (inaczej:  specjalista ds. klienta, handlowiec) to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla zatrudniającej go firmy.  Pracę swoją wykonuje na podstawie umowy o pracę,  umowy  zlecenie lub współpracy. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek osiągania określonych poziomów ...

Doradca bankowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Doradcy Bankowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Doradca klienta w oddziale banku to osoba, która udziela porad klientom banku, jak i sprzedaje jego usługi. Doradztwo odbywa się w zakresie doboru odpowiedniej lokaty, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, kredytu lub innej usługi banku. Zakres obowiązków Na ...

Księgowa/Księgowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Księgowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Księgowa/wy to osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Do głównych zadań pracownika księgowości należy sporządzanie dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowej firmy, prowadzenie kont firmowych  oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych  dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki ...